Ønsker din klubb eller idrettslag å øke inntektene?

Event Catering er aktivt involvert i idretten og har samarbeid med flere lag & klubber.
Vi ønsker flere samarbeidspartnere slik at vi sammen kan løfte det flotte idrettstilbudet i Trondheim til nye høyder.

Samarbeidet går i hovesak ut på en payback avtale med gode fortjenestemuligheter for deres lag/klubb.
Ta kontakt med Rune på: granheimeventcatering@havfruen.no eller tlf 95 04 00 04, så avtaler vi et møte der vi presenterer muligheten for dere.